Inzet laatste periode

Boekentassen klaar? Fiets in orde? Turn-en werkkledij klaar en gewassen? Kaart schoolrestaurant mee? We zijn terug helemaal klaar en opgeladen voor de laatste periode in dit VTI-schooljaar. En wat voor één. De komende weken zal niet minder bewogen voorbijgaan als de vorige. Volgende zaken staan op de VTI-agenda: Schoolreizen, eindejaarsreizen, Opendag(10mei), Hoppedagen(20-22mei), 12de Interscholen Regatta(27mei), Romeinse veldtocht(29mei), examens enz.... Kortom, je zou voor minder terug naar school willen.

Bouw van een vleermuizenhotel door 3BH

Wij werden gevraagd door de milieudienst van Deinze om mee te werken aan een ‘vleermuizenhotel’. Dit zal geplaatst worden in het nieuwe stadsbos in de deelgemeente Astene.

In samenwerking met de milieudienst, het Agentschap voor Bos en Natuur en de firma Eurabo hebben de leerlingen van 3BH o.l.v. Dhr. Van Colen prachtig werk geleverd. Op deze manier wordt er ruimte gecreëerd waar de verschillende soorten vleermuizen kunnen verblijven, onder andere tijdens hun winterslaap. Ook vlinders en insecten zullen hun weg vinden naar het hotel.

De werken zijn bijna voltooid maar het vleermuizenhotel zal nog te bezichtigen zijn tijdens de open dag op 18 mei. In juni verhuist het dan naar het stadsbos.

Leerlingen VTI werken in museum

De leerlingen van het zesde jaar Elektrische Installatietechnieken van het VTI deden onder leiding van hun leerkracht Rudy Desmijter een upgrade van de elektrische schema's in het Museum van Deinze en de Leiestreek. ‘De werkzaamheden vormen de zoveelste illustratie dat het VTI Deinze zich wil profileren als een school die maatschappelijke verantwoordelijkheid daadwerkelijk opneemt en dienstbaar wil zijn aan de hele samenleving’, zegt directeur Sam Heyerick.

12 maart 2014: Wiskunde en Technologie Olympiade

Voor het vierde jaar op rij behaalde Nils Coppens (6IW, midden) de 2de ronde van de Vlaamse Wiskunde Olympiade. Twee jaar geleden stond hij zelfs in de finale. Dit jaar heeft hij echter niet deelgenomen aan die 2de ronde, want voor het 2de jaar behaalde hij de finale van de Technologie Olympiade. Deze finale vond jammer genoeg op hetzelfde moment plaats waardoor Nils een keuze heeft moeten maken.

Jonathan De Weirdt (5IW, links) vergezelde Nils naar de finale van de Technologie Olympiade.

NILS COPPENS (6IW) NAM DEEL AAN SELECTIEPROEVEN VOOR EUSO 2014

De EUSO (European Union Science Olympiad) is een wetenschappelijke wedstrijd, die zich richt tot leerlingen van het secundair onderwijs, die nog geen 17 jaar zijn op 31 december van het jaar dat de wedstrijd voorafgaat.

Het doel van de olympiade is leerlingen de gelegenheid geven zich als een wetenschapper, een onderzoeker te voelen.

In universitaire labo's worden leerlingen in contact gebracht met het wetenschappelijk onderzoek. In tegenstelling tot de klassieke olympiades voor chemie, fysica en biologie worden hier geen theoretische testen afgenomen. Leerlingen komen hier onderzoeken en experimenteren.

Pagina's