Leerlingenraad

In september werd de leerlingenraad gekozen door kandidaat-leerlingraders.

We proberen voor elk jaar uit de A- en B-stroom een vertegenwoordiger te vinden. Maar dit lukt niet altijd, wegens gebrek aan interesse of andere problemen, zoals studieresultaten, leefhouding enz.

Dit zijn de nieuwe leden van de leerlingenraad 2023-2024

De nieuwe voorzitter is Guillaume Haerens uit 6EE. 

Mathis Dhondt - 6BWM

Jasper Hovaere - 6BT

Mattis Staelens - 5M

Thor Van der Looven - 5EMT

Matthias Buyse - 5EMT

Michiel Devloo - 5EMT

Rune Peters - 4TW2

Seppe Foulon - 4TW2

Emilia Wieczorek - 4TW2

Emiel Aerssens - 4TW2

Bram Depreitere - 4TW6

Bas Raveel - 3TW6

Deze mensen vertegenwoordigen de leerlingen en hebben daarbij twee grote doelstellingen:

 1. Zorgen voor inspraak vanuit de leerlingen
  - De leden hebben zelf oog voor problemen of dingen die beter kunnen.
  - Ze staan open voor jullie opmerkingen en ideeën, leerlingen mogen hen gerust aanspreken.
  - De leerlingenraad vraagt van tijd tot tijd naar ideeën en voorstellen vanuit de leerlingen.
  - De leerlingenraad bespreekt deze zaken tijdens de vergaderingen en overlegt met de directie om dingen te veranderen.
   
 2. Zorgen voor sfeer op onze school
  - Met een aantal acties en speciale dagen probeert de leerlingenraad het schoolleven aangenamer te maken:
  • dag van de jeugdbeweging
  • dag van de leerling
  • BOOSTER-bord
  • koffiekoekenverkoop
  • Fietsverlichtingsactie...
Begeleidende leerkrachten: T. Peeters, A. Vande Riviere
 
Leden van de leerlingenraad:

-       zijn contactpersonen tussen leerling en directie, tussen leerling en lerarenkorps

-       creëren een aangename leefomgeving op school: groen op school, aangename zitplaatsen op speelplaats, muziek tijdens de recreatie, warme soep tijdens de voormiddagrecreatie, ...

-       ondernemen acties voor veiligheid in het verkeer: i.s.m. politie reflectoren op fietsen plaatsen, fietscontrole, enz.

-       helpen waar nodig: Stressfactor, De dag van de leerkracht, dag van de jeugdbeweging, Eetfestijn, open dag, enz.

-       hebben een voorbeeldfunctie: een leerlingrader heeft een onbesproken gedrag, respect voor mensen en dingen, hij is behulpzaam en bereidwillig.

-       nemen initiatief en zijn creatief. Voorstellen worden op democratische wijze goedgekeurd of verworpen. Daarna aan de directie voorgelegd.

Heb je zelf ideeën/initiatieven laat het hen zeker weten.

Leerlingeraad2023