Leerlingenraad

In september werd de leerlingenraad gekozen door kandidaat-leerlingraders.

We proberen voor elk jaar uit de A- en B-stroom een vertegenwoordiger te vinden. Maar dit lukt niet altijd, wegens gebrek aan interesse of andere problemen, zoals studieresultaten, leefhouding enz.

Het schooljaar 2021-2022 wordt voor de leerlingenraad een creatief jaar. Veel traditionele activiteiten zullen niet kunnen doorgaan zoals we het gewoon zijn. Een kans om eens na te denken hoe we in deze rare tijden toch voor sfeer en inspraak op onze school kunnen zorgen. We hebben alvast heel wat ideeën!

Dit zijn de leden van de leerlingenraad 2021-2022

- Luca Gryson (7BCW)
- Lukas Van Honacker (6IW)
- Jelco De Vriese (6IW)
- Yaro Uyttenhove (7BIH)
- Cédric Voet (7BIH) 
- Briek Van Kerkhove (5BHK)
- Jelle Verplaetse (5EE)
- Guillaume Haerens (4EE)
- Mathis Dhondt (4BBM)
- Vincent Van cauwenberg (3BW)
- Emilia Wieczorek (3TW2)
- Camille De Cock (4BHK)
- Mattis Staelens (3EMT1)
- Arthur Vandesompele (3TW2)
- Rune Peeters (3TW2)
- Seppe Foulon (3TW2)
- Thor Van der Looven (3EMT1)
 
Begeleidende leerkrachten: Martijn Neirinck en Tim Peeters, Sophie Van Hauwaert
 
Ondersteunende leerkrachten: Robbie De Meyer en Bram Bouvijn

De leerlingenraad komt maandelijks samen met de voltallige groep en wordt geleid door 2 voorzitters(Luca Gryson & Lukas Van Honacker)

Doelen van de leerlingenraad:

-       Contactpersonen tussen leerling en directie, tussen leerling en lerarenkorps

-       Aangename leefomgeving creëren op school: groen op school, aangename zitplaatsen op speelplaats, muziek tijdens de recreatie, warme soep tijdens de voormiddagrecreatie, koffiekoeken, de dag van de leerling organiseren, enz.

-       Acties voor veiligheid in het verkeer: i.s.m. politie reflectoren op fietsen plaatsen, fietscontrole, enz.

-       Helpen waar nodig: Stressfactor, De dag van de leerkracht, dag van de jeugdbeweging, Eetfestijn, open dag, enz.

-       Voorbeeldfunctie: een leerlingrader heeft een onbesproken gedrag, respect voor mensen en dingen, hij is behulpzaam en bereidwillig.

-       Hij neemt initiatief en is creatief. Voorstellen worden op democratische wijze goedgekeurd of verworpen. Daarna aan de directie voorgelegd.

Heb je zelf ideeën/initiatieven laat het hen zeker weten.