Studiekeuzebegeleiding

De school vindt het belangrijk om op verschillende manieren aandacht te besteden aan het kiezen van de juiste studierichting.

In de klassenraden van december, april en juni wordt dit uitgebreid besproken.

  • In het 1e jaar wordt in het vak talentontwikkeling gewerkt rond toekomstdromen en talenten.
  • Alle leerlingen van het 2e  jaar leren zichzelf en hun talenten nog beter kennen via spelvormen. Er wordt uitgebreide informatie over de studierichtingen in en buiten onze school gegeven door de adjunct-directeur en een CLB-medewerker. In maart volgt een infoavond voor alle 2de jaren en hun ouders met toelichting van de studiemogelijkheden in de 2de graad.
  • In het vijfde jaar proeven de leerlingen van 5AT, 5EMT, 5BT, 5ET, 5B, 5H, 5A en 5M voor het eerst van het werkveld en gaan ze op stage.
  • In de 6de jaren Doorstroom & Arbeidsfinaliteit worden de leerlingen voorbereid op hoger onderwijs.
  • Infosessie van een halve dag in samenwerking met CLB : organisatie van en mogelijkheden in het hoger onderwijs, kennismaking met www.onderwijskiezer.be, kerntalententest, interessetest,…
  • Geleid bezoek aan de Studie- en Informatiedagen (SID-in beurs) in Flanders Expo. Deze beurs stelt een volledige waaier aan opleidingen van alle instellingen voor hoger onderwijs voor, alsook een 14-tal beroepssectoren.
  • Infoavond voor ouders en leerlingen over hoger onderwijs : BaMa-structuur, studiepuntensysteem, studiekosten, factoren die slaagkansen beïnvloeden, …

De overstap van de ene naar de andere studierichting is op heel wat momenten mogelijk. De leerling die een eventuele overstap in overweging neemt, kan hiervoor altijd terecht bij zijn klassenleraar, vakleerkrachten, leerlingenbegeleider en CLB-medewerker.