Antipestbeleid

Ons antipestbeleid is gebaseerd op preventie.

  • Permanente aandacht om pestproblemen tijdig te detecteren (o.a. voldoende toezicht tijdens alle onderbrekingen en speeltijden)

  • Lessen “Talentontwikkeling” in de 1ste graad behandelen o.a. pesten

  • Groepsbevorderende activiteiten : sportdag, schoolreis, Loppemdagen (2STEM-technieken B-stroom), Romeinse veldtocht (2 STEM-wetenschappen & technieken A-stroom), Breek uit jezelf-dag (3de jaren), De Uitdaging (driedaagse in de Ardennen voor 5de jaren),…

  • November : anonieme enquête in alle 1ste, 2de en 3de jaren over pestgedrag, met onmiddellijke opvolging door klassenraad en leerlingenbegeleiding

  • No-blame-methode bij pestgedrag, gecoördineerd door de leerlingenbegeleiding

Waar nodig, treedt de school ook sanctionerend op.