Lessentabel

3de graad Onderhoudsmechanica auto
5de6de
Algemene vorming
Engels22
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Maatschappelijke vorming11
Nederlands22
Wiskunde22
1111
Praktische vakken
Realisaties onderhoudsmechanica auto88
Prakijk1515
2323
TOTAAL3434

Studierichtingsprofiel

Leerlingen Onderhoudsmechanica auto zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Via concrete contexten verwerven ze basis-theoretische inzichten. Zij leren binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk meer autonoom functioneren en zijn in staat effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen leerlingen om tot realisaties in de praktijk te komen.

Ze specialiseren zich in het periodiek onderhoud van een voertuig en voeren kleine herstellingen uit.