7de jaar BSO

  7BAE 7BCW 7BIH 7BRB
Algemene vorming
Engels 2 2 2 2
Godsdienst 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Maatschappelijke vorming 2 2 2 2
Nederlands 2 2 2 2
Wiskunde 2 2 2 2
  12 12 12 12
Technische vakken
Bedrijfsbeheer 4 4 4 4
Industriële houtbewerking     5  
Realisaties auto-elektriciteit 6      
Realisaties renovatie bouw       4
Realisaties werktuigmachines   6    
  10 10 9 8
Praktische vakken
Prakijkt hout     13  
Praktijk autotechnieken 12      
Praktijk mechanica   12    
Praktijk renovatie bouw       14
  12 12 13 14
TOTAAL 34 34 34 34