2de graad BSO

  3BBM 4BBM 3BB 4BB 3BH 4BH
Algemene vorming
Frans 1 1 1 1 1 1
Godsdienst 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
Maatschappelijke vorming 2 2 2 2 2 2
Nederlands 2 2 2 2 2 2
Wiskunde 2 2 2 2 2 2
  11 11 11 11 11 11
Technische vakken
Realisaties bouw     6 6    
Realisaties hout         6 6
Realisaties mechanische constr. 6 6        
  6 6 6 6 6 6
Praktische vakken
Praktijk 17 17 17 17 17 17
  17 17 17 17 17 17
TOTAAL 34 34 34 34 34 34