Eerste leerjaar B

Basisvorming 27 lestijden

Beeld 1
Engels 2
Frans 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 3
Muzikale opvoeding 1
Natuur en ruimte 3
Nederlands 4
Techniek 4
Wiskunde 4
TOTAAL 27

Keuzegedeelte 5 lestijden

Verdieping
STEM prakijk 4

Versterking
Talentontwikkeling 1

Ook in 1B STEM-technieken heb je per week 32 lesuren. De klemtoon ligt hier echter meer op de techniek en de praktijk.

De leerlingen van 1B maken tijdens de lessen techniek en praktijk kennis met bouw, elektriciteit, hout en metaal.

Net als in het eerste leerjaar 1A gaat het lesuur talentontwikkeling over studiemethode (leren leren) en sociale vaardigheden.