7de jaar Stuur- en beveiligingstechnieken

  7SB
Technische vakken
Praktijk industriële sturingen + stages 4
Realisaties beveiligingstechnieken 12
Realisaties domotica-immotica 4
Schakel- en automatiseringstechnieken 4
Vermogenssturing en aandrijftechniek 4
TOTAAL 28