Eerste jaar

 
  1ste jaar STEM 1B
  1IW 1A
Algemene vorming
Aardrijkskunde 2 2  
Frans 4 4 1
Geschiedenis 1 1  
Godsdienst 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2
Maatschappelijke vorming     3
Muzikale opvoeding 1 1 1
Nederlands 5 5 4
Plastische opvoeding 2 2 3
Talentontwikkeling* 1 1 1
  20 20 17
STEM
Natuurwetenschappen 2 2 2
Techniek + informatica 3 3 5
Handvaardigheid 2 4 5
Wiskunde 6 4 4
  13 13 16
TOTAAL 33 33 33

Eerste leerjaar STEM

Je hebt per week 33 lesuren. De meeste vakken ken je vanuit de basisschool, maar je hebt nu wel van verschillende leerkrachten les. De algemene vakken vormen in het eerste jaar de basis van je opleiding. De STEM-vakken zorgen voor een brede wetenschappelijke en technologische basis om verder te evolueren in onze school. Wanneer je kiest voor Industriële wetenschappen krijg je extra uren wiskunde.

Eerste leerjaar B

Ook in 1B heb je per week 33 uren les. De klemtoon ligt hier echter meer op techniek en handvaardigheid, en minder op algemene vakken.

* Het lesuur Talentontwikkeling over studiemethode en sociale vaardigheden.