Lessentabel

7de jaar Renovatie bouw
7de
Algemene vorming
Engels2
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming2
Nederlands2
Wiskunde2
12
Technische vakken
Bedrijfsbeheer4
Realisaties renovatie bouw4
8
Praktische vakken
Praktijk renovatie bouw14
14
TOTAAL34