Lessentabel

2de graad Bouw
3de4de
Algemene vorming
Engels22
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Maatschappelijke vorming22
Nederlands33
Wiskunde22
1313
Technische vakken
Informatica1
Realisaties bouw66
76
Praktische vakken
Praktijk bouw1415
1415
TOTAAL3434

Studierichtingsprofiel

Bouw is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. De leerlingen maken kennis met bouwmaterialen en constructies. Ze maken gebruik van digitale technologieën om het technisch proces voor te bereiden en ontwikkelen technisch-operationele vaardigheden voor het realiseren van bouwknopen, huisriolering, bekistingen, wapeningen en betonneringswerken. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulair bouwen vormen een rode draad doorheen de studierichting.