3de graad TSO

  5IW 6IW 5BHK 6BHK 5EE 6EE 5EM 6EM 5AT 6AT 5BT 6BT 5EIT 6EIT
Algemene vorming
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bedrijfsbeheer                 2 2 2 2 2 2
Engels 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Frans 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Geschiedenis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  13 13 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14
STEM
Chemie + Lab 2 3                        
Fysica + Lab 2 3                        
Natuurwetenschappen     2   2   2              
Automatisering                         1 1
Autotechnieken + Lab                 4 4        
Bouwadministratie en -wetgeving     2                      
Communicatietechnologie + Lab           3                
Constructie- en materialenleer     3 3                    
Digitaaltechniek en ICT         4 5                
Elektrisch tekenen en technologie         2 2                
Elektromechanische processen             17 17            
Elektrotechniek + Lab         4 4             4 3
Installatiemethoden                         5 6
Kostprijsberekening, planning en organisatie     2                      
Lab bouw       1                    
Netwerken + versterkertechnologie         7                  
Onderzoek                     4 4    
Stabiliteit     2 3             2 2    
Technisch tekenen en CAD     4 4             2 4    
Technologie chassis                 2 2        
Technologie motoren                 4 4        
Topografie       3                    
Vermogenselektronica           2                
Weg- en waterbouwkunde     2 1                    
Engineering bouw   2                        
Engineering elektriciteit-elektronica 6 4                        
Engineering mechanica 5 3                        
Projecten         2 3                
Wiskunde 8 8 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Wiskunde/wetenschappen       2   2   2            
Praktijk     4 4     2 2 8 8 10 8 8 8
  23 23 24 24 24 24 24 24 20 20 20 20 20 20
TOTAAL 36 36 36 36 36 36 36 36 34 34 34 34 34 34