3de graad BSO

  5BA 6BA 5BH 6BH 5BRB 6BRB 5BWM 6BWM
Algemene vorming
Frans 1 1 1 1 1 1 1 1
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2
Maatschappelijke vorming 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 2 2 2 2 2 2 2 2
Wiskunde 1 1 1 1 1 1 1 1
  10 10 10 10 10 10 10 10
Technische vakken
Realisaties hout     8 8        
Realisaties ruwbouwafwerking         8 8    
Realisaties werktuigmachines             6 6
Technologie chassis 2 2            
Technologie motoren 4 4            
  6 6 8 8 8 8 6 6
Praktische vakken
Praktijk 18 18 16 16 16 16 18 18
TOTAAL 34 34 34 34 34 34 34 34