2de graad TSO

  3IW 4IW 3BHK 4BHK 3EE 4EE 3EM 4EM 3BT 4BT 3ET 4ET 3MT 4MT
Algemene vorming
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Engels 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Frans 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Geschiedenis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
STEM
Chemie + Lab 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fysica + Lab 2 2 1 1 1 1 1 1
Bouwwetenschappen     2 2                    
Elektriciteit + Lab     1 1 3 3 3 3     3 3    
Elektronica         3 4                
Houtwetenschappen     1 1                    
Informatica 1   1   1   1   1   1   1  
Installatiemethoden                     4 5    
Mechanica     1 1 2 2 2 2         2 2
Onderzoek en stabiliteit                 4 4        
Organisatie                 3 4        
Technisch tekenen     2 2                 2 2
Technologie elektriciteit         2 2 1 1            
Technologie mechanica             2 3            
Vormgevingstechnieken                         2 2
Werkvoorbereiding                         1 2
Engineering elektriciteit 5 5                        
Engineering mechanica 4 5                        
Wiskunde 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3
Praktijk bouw     3 4         8 8        
Praktijk elektriciteit         2 2 2 2     8 8    
Praktijk hout     2 2                    
Praktijk mechanica             2 2         8 8
  19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
TOTAAL 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34