Leerlingenraad

 

In september wordt de leerlingenraad gekozen door kandidaat-leerlingraders.

We proberen voor elk jaar TSO en BSO een vertegenwoordiger te vinden. Maar dit lukt niet altijd, wegens gebrek aan interesse of andere problemen, zoals studieresultaten, leefhouding enz.

Dit zijn de leden van de leerlingenraad 2016-2017

- Serge Van Hoe (4BHK)
- Nordin Van Quaethem (4IW)
- Jitse De Gheest (5BRB)
- Thorsten Blancke (5BRB)
- Arne Lippens (5IW)
- Daan Verstraete (5IW)
- Hannes Meeuws (4BH)
- Gauthier De Pestel (3BHK)
- Jonas Cordier (5BA)
- Thibeau Rouquart (5BA)
- Klass Eeckhout (4IW)
- Mattis Naert (5EE)
- Sybren De Smet (6BRB)
- Daan De Loof (6BRB)
- Emiel Verstuyft (4IW)
 
 
Begeleidende leerkrachten: Robbie De Meyer, Tim Peeters en Martijn Neirinck.

De leerlingenraad komt maandelijks samen met de voltallige groep.

 

Doelen van de leerlingenraad:

-       Contactpersonen tussen leerling en directie, tussen leerling en lerarenkorps

-       Aangename leefomgeving creëren op school: groen op school, aangename zitplaatsen op speelplaats, muziek tijdens de recreatie, warme soep tijdens de voormiddagrecreatie, koffiekoeken, de dag van de leerling organiseren, enz.

-       Acties voor veiligheid in het verkeer: i.s.m. politie reflectoren op fietsen plaatsen, fietscontrole, enz.

-       Helpen waar nodig: dag van de leerkracht, eetfestijn, open dag, enz.

-       Voorbeeldfunctie: een leerlingrader heeft een onbesproken gedrag, respect voor mensen en dingen, hij is behulpzaam en bereidwillig.

-       Hij neemt initiatief en is creatief. Voorstellen worden op democratische wijze goedgekeurd of verworpen. Daarna aan de directie voorgelegd.